لیست قیمت های چاپ استودیو رایحه

سایز

روتوش

چاپ

شاسی

15 * 10

9,000

10,000

-----

 18 * 13 

9,000

14,000

15,000

 31 * 16 

13,000

21,000

18,000

25 * 20

13,000

33,000

30,000

30 * 20

13,000

39,000

33,000

40 * 20

13,000

49,000

-----

30 * 30

19,000

56,000

-----

40 * 30

19,000

76,000

66,000

60 * 30

19,000

109,000

-----

60 * 40

26,000

148,000

-----

80 * 40

26,000

225,000

-----

70 * 50

26,000

230,000

165,000

90 * 60

33,000

324,000

-----

70 * 100

33,000

420,000

280,000

عنوان

قیمت

قاب 70*100 پازلی 

950,000

قاب 70*100 با پاسپارتو 

800,000

قاب 60*90 بدون پاسپارتو

680,000

قاب 70*50 با پاسپارتو

530,000

قاب 48*38 با پاسپارتو

360,000

قاب 38*28 با پاسپارتو

280,000

شاسی والدین(30*20) دو عدد

160,000

شاسی سر مجلسی 70*50

600,000

شاسی سر مجلسی 70*100

900,000

عکس مهمان (سایزA5)

عکس: 60,000

شاسی: 80,000

عکس مهمان (سایزA4)

عکس: 80,000

شاسی: 100,000

تحویل فایل خام به مهمان

(به ازای هر عکس)

30,000

عنوان

قیمت

بدون عکس

با عکس

قاب 15*10

30,000

45,000

قاب 18*13

35,000

55,000

قاب 21*16

40,000

70,000

قاب 25*20

50,000

90,000

قاب 30*20

70,000

120,000

آلبوم کوچک قابدار 10 برگ

360,000

آلبوم کوچک قابدار 15 برگ

420,000

آلبوم بزرگ قابدار 25*20  10برگ

440,000

آلبوم بزرگ قابدار 30*20  10برگ 

460,000

آلبوم بزرگ قابدار 30*20  15برگ

550,000

*تمامی قیمت ها با احتساب روتوش عکس می باشد.

*در سایز هایی که شاسی موجود می باشد، هزینه ی شاسی به جمع کل اضافه می شود.

 

TOP