پکیج هامون

پکیج ۱

- فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
- فیلمبرداری حرفه ای از سالن
- فیلمبرداری از سالن آقایان
- عکاسی حرفه ای از سالن
- تدوین کلیپ

 • هدیه
 • چاپ ۱۰ عدد ۱۸ * ۱۳
 • تحویل کلیه فایل های فیلم و عکس
 • توضیحات:با انتخاب این پکیج هیچگونه هزینه جانبی(به استثنا ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و... دریافت نمی گردد.همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمی گردد
 • قیمت:۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج ۱

- فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
- فیلمبرداری حرفه ای از سالن
- فیلمبرداری از سالن آقایان
- عکاسی حرفه ای از سالن
- تدوین کلیپ

 • هدیه:
 • چاپ ۱۰ عدد ۱۸ * ۱۳
 • تحویل کلیه فایل های فیلم و عکس
 • توضیحات:با انتخاب این پکیج هیچگونه هزینه جانبی(به استثنا ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و... دریافت نمی گردد.همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمی گردد
 • قیمت:۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
پکیج ۱

۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 1. فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
 2. عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
 3. فیلمبرداری حرفه ای از سالن
 4. فیلمبرداری از سالن آقایان
 5. عکاسی حرفه ای از سالن
 6. تدوین کلیپ

هدیه

 • چاپ ۱۰ عدد ۱۸ * ۱۳
 • تحویل کلیه فایل های فیلم و عکس
 • با انتخاب این پکیج هیچگونه هزینه جانبی(به استثنا ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و... دریافت نمی گردد.همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمی گردد
TOP